Vi utmanar, utvecklar och realiserar

2021-02-08

Vi är fast beslutna om att ta oss an byggbranschens utmaningar och vi tror att vi måste vara med och förändra branschens ganska så traditionella processer. Varför då? Jo, för att undvika kostnadsdrivande omtag och för att råda bot på ineffektiviteten i projekten.

Utifrån dessa ambitioner så har vi på Semrén & Månsson Arkitekter tagit fram en metod som vi kallar Plusarkitektur. Genom Plusarkitektur kan vi som arkitekter bidra med en helhetssyn i projekt. Med förståelse för ekonomi och affär och ett utökat ansvar så säkrar vi projektets resultat. Hanna Eliasson och Jens Zackrisson är arkitekter på Semrén & Månsson och berättar utifrån sina erfarenheter hur Plusarkitektur slimmar processerna i projekten och ger ett bättre slutresultat.

1. Helhetssyn

Arkitektens helhetssyn i byggprojektet är unik och kan vara den röda tråden genom hela projektet. Arkitekter måste ta mer ansvar och fokusera på rätt fråga i rätt skede. Exempelvis kan vi agera projekteringsledare, där vi får möjligheten att styra expertgruppen och tidigt definiera projektets knäckfrågor. På så sätt kan vi tidigt i projekten djupdyka i särskilda frågor, bland annat risker eller byggnadsdetaljer, som bedöms vara av stor vikt för genomförbarheten, kalkylen eller slutresultatet.

Semrén & Månsson Groups koncernsammansättning med arkitektur, digitalisering och affärsförståelse skapar ett branschunikt helhetserbjudande, som både är en effektivitetsfaktor och trygghet för våra kunder. Tillsammans kan vi djupdyka i allt från energiberäkningar till digitala förvaltningsstrategier – allt utifrån projektets behov och nuläge.

2. Affärsförståelse

För att säkra projektets genomförbarhet krävs en förståelse för respektive aktörs affär, plats och funktion i projektet. Vi brukar tänka  i emotionellt och funktionellt värde. Funktionella värden berör exempelvis hänsyn till driftskostnader, materialval och systemlösningar. Emotionella värden kan handla om attraktionskraft och livsstilsprofilering, som bygger en relation till projektet och skapar upplevelser, vilket kan påverka marknadsvärdet. Det är viktigt att utforska vad som är emotionella respektive funktionella värden och förstå hur vi maxar potentialen i varje enskilt projekt.

3. Teamwork

Tillit, dialog och transparens skapar (affärs)förståelse och gör processerna mer effektiva och produkten säkrare. Ett exempel från verkligheten, i ett nyligen avslutat projekt; när vi som arkitekter blev involverade i en byggares förslag på förändringar, kunde vi ge relevant input på prioriteringar vilket medförde att projektet värderas 2,5 miljoner högre genom kvarhållen yta – utan att behöva tumma på kvaliteten i projektet!

Dela

Jens Zackrisson

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Zackrisson

+46 739 03 51 26jens.zackrisson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInMyNewsDeskInstagram