Pagodenområdet

Arbetsplatser

Från lager för tobak, vin och sprit till moderna kontorslokaler – med bevarad industrikaraktär från 1920-talet. Gullbergsvass är en spännande doldis i Älvstadens framväxt, där prisvinnande Pagoden nu fått sällskap av fler om- och nybyggnadsprojekt signerade Semrén & Månsson.

UppdragsgivareByggGöta

PlatsGullbergsvass, Göteborg

År2010-

Bruttoarea37 000 m2

VisualiseringarZynka Visual

UtmärkelserVinnare av Per o Alma Olssons fonds pris för god byggnadskonst 2012. Nominerad till Helge Zimdalspriset.

”Med ny Hisingsbro och överdäckning av Götaleden får området snart en helt annan position i stadsbilden. Då ska vi självklart visa det från sin bästa sida.”

Jens Ragnarson, vice regionchef

På Kämpegatan i Gullbergsvass råder full aktivitet. Efter att i decennier ha fört en undanskymd tillvaro har de kulturminnesmärkta industrifastigheterna, ett stenkast från Göteborgs centralstation, åter börjat fyllas med liv. Tidigare mörka och slutna lokaler har varsamt renoverats och fått nya ljusinsläpp; fasader, entréer och trapphus uppdaterats. Och mer ska det bli. När omdaningen är komplett kommer Gullbergsvass att ha förvandlats från en baksida i staden till en attraktiv och tillgänglig del av Göteborgs centrum.

Pagoden

Sten för sten plockades söderfasaden ner i det gamla tobakslagret. För att sedan byggas upp igen – med ursprungligt tegel men i helt ny skepnad. En genombruten prefabricerad betongfasad blev lösningen för att släppa in mer ljus i den slutna byggnaden och samtidigt skapa ett nytt, ikoniskt uttryck.

Ursprungligen ritad av Cyrillus Johansson är Pagoden ett tydligt exempel på 1920-talets byggnadsteknik. Byggnaden är monumental, med massiva tegelvolymer och små fönster i avsmalnande proportioner under ett svängt koppartak med kinesiska förtecken. Inom detta historiska och antikvariska ramverk fick Semrén & Månsson i uppdrag att skapa en öppen, ljus och modern kontorsfastighet. Med ett nästintill kirurgiskt ingrepp i husets stomme skapades en långsträckt ljusgård åt öster, som löser problemet med husets mått och volymer som annars hade gett en alltför mörk mittkärna.

År 2012 utsågs den ombyggda Pagoden till en av Göteborgs två bästa byggnader.

Kämpegatan 4–8

Trevåningsbyggnaden som en gång i tiden tjänstgjorde som kontor åt aktiebolaget Vin & Sprit var enkelsidigt byggd med fönster åt väster och en tät brandgavel åt öster. Allt annat än optimala förutsättningar för att attrahera dagens ljustörstande hyresgäster. Att byggnaden har ett djup på blygsamma sex meter gjorde inte saken lättare. Men genom att bland annat öppna upp vertikala ”glasslitsar” i den tidigare helt slutna brandgaveln har vi kunnat uppdatera fastigheten med kontorslokaler som möter dagens krav på ljus och utblickar. I vad som tidigare var garage i entréplanet bereder vi dessutom plats för en ny restaurang.

På Kämpegatan 6 har byggnadens små, kvadratiska fönster återställts till sitt spröjsade originalutförande och även här kompletterats med vertikala slitsar för ökat ljusinsläpp. Ett respektfullt möte mellan gammalt och nytt som också syns invändigt, där bevarade råa ytor, smidesjärn och betongpelare fått sällskap av nytt trapphus, slipat betonggolv och lister och dörromfattningar av stål.

Vid sidan av dessa varsamt restaurerade kulturminnen har kvarteret kompletterats med ett stycke nyproduktion i fem plan. Naturligtvis med tydligt avstamp i det äldre, industriella uttrycket. Stora spröjsade fönster, en rikt detaljerad tegelfasad och en sockel av grov kalksten är exempel på hur byggnaden flörtar med grannhusen. Samtidigt frigör sig nytillskottet från seniorerna med fasader i ljust grått tegel i kontrast till omgivningens klassiskt brunröda.

Kämpegatan 10

På Kämpegatan 4–8 har de ursprungliga, om än otacksamma, måtten förblivit intakta. På 10:an är ingreppet mer drastiskt. För att möta önskemålen om mer kontorsyta valde vi att riva gårdsfasaden för att sedan bygga på husets djup med hela sex meter. Även vindsplanet är rivet och påbyggt med två nya våningsplan – ett tillägg så samstämt med det befintliga att det är svårt att skilja det nya från det gamla. Och så kronan på verket: ett nytt centralt trapphus med trappa i obehandlat smidesjärn, just som i grannhuset på 6:an.

Dela

Jens Ragnarson

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Ragnarson

+46 706 80 55 00jens.ragnarson@semren-mansson.se

Realaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInMyNewsDeskInstagram