Järntorgsgatan x Brogatan

BostäderInredning

Kreddigt kulturmecka, centrum för den moderna arbetarrörelsen och platsen där folklivet från innerstaden och långgatorna möts. Pusterviksområdet har det mesta – utom bostäder. Nu lyfter vi området med bland annat 130 nya lägenheter.

”Här finns många befintliga värden att förhålla sig till. Med största respekt för dessa tillför vi nu nya som gynnar alla i staden.”

Sophie Dufva, arkitekt SAR/MSA och regionchef

BeställareSverigehuset/Castellum

PlatsGöteborg

År2018-

Hur bygger man nytt utan att bygga bort historien?

Kvarteret Röda bryggan, där Järntorgsgatan möter Brogatan, har anor från 1860-talet är ett så kallat riksintresse för kulturmiljö. Otaliga renoveringar och påbyggnader genom åren har dock satt sina spår, så när tre av de fyra husen till sist revs för att ge plats åt nyproduktion var det egentligen inte det ursprungliga uttrycket som gick förlorat. När kvarteret nu får ett nytt ansikte utåt är det i respektfull dialog med platsens historia: nutida och modernt men också tydligt länkat till föregångaren.

”Järntorgsgatan x Brogatan är ett kvarter för hela Göteborg. Därför är det extra viktigt att det har långsiktiga kvaliteter.”

Elin Wallinder, arkitekt SAR/MSA

Nytillskott med rötter bakåt

När de nya husen skulle utformas var kartan och kompassen redan på plats. En utförlig detaljplan tillsammans med platsens och de omgivande husens kulturhistoriska värden var en given utgångspunkt. Men inom dessa ramar har vart och ett av de tre husen fått sin egen, om än subtila identitet.

Det låga huset på Brogatan 2 bevaras och renoveras medan övriga kvarteret rivs. Det har fått styra skalan i nyproduktionen. Därifrån trappar sig kvarteret successivt upp för att slutligen möta det höga Pustervikshuset vid Järntorget. Naturmaterial som tegel, puts och natursten dominerar, och färgskalan är varm och ljus. Just som sig bör i dessa anrika kvarter. För trots ett nutida formspråk är kopplingen till grannhusen tydlig, inte minst i den rika fasaddetaljeringen med gesimser, reliefverkan och smidesräcken runt balkongerna.

 

”Det här är hus som man kommer att vilja ta på. Rejäla material valda med känsla – som förälskelsen i ett kakel som fick styra hela badrumsdesignen.”

Johanna Vestlin, inredningsarkitekt SIR/MSA

Sekelskiftets charm i modern tappning

Innanför fasaden fortsätter släktskapet med den äldre bebyggelsen. Det här är inte de stora uttryckens interiör utan snarare en subtil mix; en bas som kan underordna sig de boendes personliga uttryck. Nordisk klassicistisk arkitektur har inspirerat till stram ornamentik i gränslandet mellan det moderna och klassiska. Det är trä, sten och kakel med hantverkskänsla – genomgående långlivade material som andas kvalitet. Kontraster som svart och vitt lyser med sin frånvaro och liksom utvändigt är paletten mjuk och dynamisk: från kittvitt till varmgrått. En färgskala som är i tiden, men som framför allt hittas i själva staden.

Dela

Sophie Dufva

Kontakta mig om du vill veta mer

Sophie Dufva

+46 707 99 10 71sophie.dufva@semren-mansson.se

Realaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInMyNewsDeskInstagram