Integritetspolicy

Den personliga integriteten är viktig för oss på Semrén & Månsson. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarfullt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan använda dem.
Medarbetare på semrén & månsson i möte

För vem gäller denna integritetspolicy?
Policyn gäller dig som är anställd, kund, leverantör, konsult, samarbetspartner eller besökare hos Semrén & Månsson Group.

Vad menas med personuppgifter?
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysisk, levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto, telefonnummer eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Varför samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter behövs i första hand för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden vi har gentemot våra anställda och kunder. Längre ner hittar du exempel på hur uppgifterna används. Som personuppgiftsansvariga är vi skyldiga att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Alla våra administrativa system är behörighetsstyrda och åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta utrymmen.

Så samlar vi in dina personuppgifter
I samband med ansökning och anställning samlar vi in relevanta och nödvändiga personuppgifter. Uppgifter om våra kunder får vi genom att sälja tjänster, men också inom exempelvis nätverk, utbildningar och event. När du deltar i ett event anordnat av Semrén & Månsson eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss, ber vi om ditt samtycke för behandling av uppgifterna.

Så används dina uppgifter
Vi samlar in personuppgifter från våra anställda och kunder för att kunna ge god service och uppfylla rättsliga förpliktelser och ingångna avtal. Lagen ger oss rätt att behandla de personuppgifter vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig, exempelvis i följande sammanhang:

 • Vid rekrytering
 • I ärenden som rör anställning
 • Med anledning av de tjänster vi tillhandahåller
 • Vid deltagande i nätverksgrupper, utbildningar, seminarier och events
 • För utskick om vårt tjänsteutbud till person som tidigare köpt en tjänst
 • För att utveckla vår verksamhet, till exempel genom enkäter för NKI (nöjd kund-index), NMI (nöjd medarbetare-index), konjunkturfrågor eller utvärdering av nätverk, kurs, event eller seminarium.

Vilka kan se dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av oss och de företag som agerar som våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter, med olika ändamål och på olika rättsliga grunder. Därför kan lagringstiderna variera. Men som regel raderas dina uppgifter ur våra system när uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de från början var avsedda för.

Dina rättigheter
Som registrerad hos Semrén & Månsson har du rätt att:

 • få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
 • begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 • bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de från början var avsedda för, eller om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du dessutom när som helst återkalla samtycket.

Cookies
Vår webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande. Syftet är framför allt att samla in statistik och förbättra upplevelsen för dig som användare, exempelvis genom att val du gör på webbplatsen sparas. Vi använder även teknik, som cookies, för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Vi delar också information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partner inom sociala medier, annonsering och analys. Våra partner inom sociala medier är Facebook, LinkedIn och Google. Vi använder deras teknik för att analysera innehåll på sajten samt för att kunna nå våra webbplatsbesökare i annonseringssyfte med relevant information på andra plattformar så som sociala medier.

Delning av personuppgifter mellan bolag i koncernen
Vi delar som regel personuppgifter som härrör från kandidat, anställd, kund och leverantör med samtliga bolag inom koncernen i syfte att tillhandahålla våra tjänster och ge god service. En förutsättning är dock att delningen sker i enlighet med denna integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Semrén & Månsson Group AB, org.nr. 556130–4725, tillsammans med följande juridiska personer (koncernföretag):

 • Semrén & Månsson Arkitekter AB org.nr. 556748–3044
 • Semrén & Månsson International AB org.nr. 556729–7196
 • Soul Visuals AB org.nr. 556704-1339

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du har frågor som rör hantering av personuppgifter

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram